Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Formålet

  • At støtte borgeren, gennem brug af teknologi, så borgeren kan komme tilbage og fungere i det liv der er deres samt få hjælp til at (gen-)skabe et godt og sammenhængene hverdagsliv.
  • At stimulere en interesse for teknologi og skabe god dialog mellem fagfolk, borgere og pårørende, der giver borgere lyst til at foretage justeringer i eget hjem, der understøtter den enkeltes ønske om at kunne fungere så selvstændigt som muligt i det liv som er deres.