Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Målgrupper

Borgere der skal genoptrænes

  • Borgere der ankommer til Omme Centret for midlertidigt ophold i Teknologi i Hverdagen og med behov for målrettet og intensiv genoptræning.

 

Borgere der søger inspiration

  • Borgere der interesserer sig for teknologi og som søger inspiration og viden om produkter, der kan understøtter ønsket om at kunne fungere så selvstændigt som muligt i eget liv.

 

Medarbejdere

  • Medarbejdere fra Billund Kommune og andre kommuner der søger viden og inspiration om velfærdsteknologi - og som i samspil med borgeren, ønsker at udvikle brugen af teknologi, så borgeren opnår en øget grad af selvhjulpenhed.